• takmynan 12
  • takmynan 13
  • takmynan 14

kompaniýamyza hoş geldiňiz

Bagtly nahar enjamlary zawody 2013-nji ýylda döredilip, jam we basseýn, tabak we tarelka, çäýnek, aşhana önümleri, myhmanhana önümleri we ş.m.Zawodymyz, 6000 inedördül metr meýdany 60 işgäri bilen “poslamaýan polat önümleriniň ýurdy” adyndan peýdalanýan Çao Zhou şäheriniň Kaitang şäherinde ýerleşýär.Ilki bilen müşderiniň hyzmat ýörelgesine boýun bolup, has gowy durmuşdan lezzet almak üçin müşderilere ýokary hilli önümler hödürleýäris.Bizde diňe bir dürli ösen tehnologiýalar we hünär desgalary däl, önümlerimiziň hiline gözegçilik etmek we işgärleriň dolandyrylyşyna-da köp üns berilýär.Sizi mähirli garşy alyň we aragatnaşygy açyň.